RAINBOW-HEART.sk
Nahrávam Udalosti

« Všetky Udalosti

Loading: love – opening

10. septembra 2020 @ 19:00 - 21:30

– FOR ENGLISH SCROLL DOWN PLEASE –
……………..
Pozývame vás na otvorenie výstavy Loading: love o minulosti teplej komunity, po ktorom bude nasledovať koncert kapely Longital.
……………..
História, o ktorej učebnice mlčia. Láska a sloboda prejaviť ju vždy patrili medzi fundamentálne ľudské potreby, bez ktorých si málokto dokáže predstaviť šťastný a zmysluplný život.
……………..
Napriek tomu sa ešte aj dnes stretávame s tým, že ľudia menšinovej orientácie sú v našej spoločnosti vnímaní ako cudzí element, ktorý v našich dejinách nemá svoje miesto.
……………..
Keď niektorí tvrdia, že homosexualita a LGBT sú trendy, ktoré “prišli zo Západu”, niet sa čomu diviť – naše učebnice dejepisu na tento kus histórie úplne zabudli. Akým prekážkam v minulosti čelili muži, ktorí milovali mužov a ženy, ktoré ľúbili ženy?
……………..
Našli svoju životnú lásku v čase, keď spoločnosť prenasledovala ich ľudskú prirodzenosť? Kto boli prví ľudia v Československu a Maďarsku, ktorí sa rozhodli viesť etický boj za ich dôstojnosť a právo na sebaurčenie?
……………..
Táto výstava odkrýva nepoznané príbehy zakázanej lásky za posledných sto rokov na našom území, ktoré sa nám razantne a aktuálne prihovárajú aj dnes.
……………..
Po vernisáži nasleduje koncert kapely Longital.
……………..
Bratislavská stálica profesionálnej hudobnej scény Longital zanedlho oslávi 20 výročie vzniku. Životní a hudobní partneri gitarosta Daniel Salontay a basgitaristka/speváčka Shina majú na konte Stovky koncertov Európe i v Amerike, 12 albumov, niekoľko zlomových momentov a dobre rozbehnuté hudobné vydavateľstvo (Slnko Records). Posledný album pod názvom Mauna im vyšiel v septembri 2019 v produkcii Ondřeje Ježka.
……………..
Autori výstavy Loading: love:
Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Garanti a koordinátori/ky projektu: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Péter Hanzli, Marie Janoušková
Autori odborných podkladov a historický výskum: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Produkcia a manažment: Nikola Tokárová, Róbert Pakan
Autor videí: Boris Adamčík
Produkcia výstavy Nová Cvernovka: Boris Meluš, Peter Liška
……………..
Výstavu finančne podporili:
Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund,
Fond na a podporu umenia, Ministerstvo spravodlivosti SR, Bratislavský samosprávny kraj a Nadácia mesta Bratislavy.
Zahraniční partneri projektu: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for Western Balkans and Turkey,
Ďalší partneri: Nová Cvernovka, Magazín QYS
——————————————
ENGLISH SPEAKERS:
We would like to invite you to opening of the exhibition Loading:love about the history of queer community that will be followed by concert of the band Longital.
…………………
History texbooks are silent about queer history. Love and freedom of expressing it always belonged among fundamental human needs – without them it would be hard to imagine happy and meaningful life.
………………….
Despite of that we still witness to the fact that people with minority sexual orientation are perceived as strange element with no place in our history.
…………………
It comes as no surprise if there are people saying homosexuality and LGBT are trends “imported from West” – this part of history was completly overlooked by our textbooks. What obstacles had to face men that loved men, and women that loved women in the past?
…………………
Have they found love of their life in times when society persecuted their human nature? Who were the first people in Czechoslovakia and Hungary that decided to struggle for their dignity and right of self- determination?
…………………
This exhibition uncover unknown stories of forbidden love during the last 100 years in our region that still have much to tell us even to this present days.
…………………
Vernissage will be followed by concert of the band Longital.
…………………
Bratislava perennial star of the professional music scene Longital will soon celebrate 20th anniversary of their formation.
…………………
Life and musical partners – guitarist Daniel Salontay and bass guitarist/singer Shina have hundreds of concerts in Europe and America, 12 albums, a few turnig points to their credit a they run well-established musci publishing company (Slnko Records).
…………………
Their last album titled Mauna was released in september 2019 and produced by Ondřej Ježek.
…………………
Authors of the exhibition Loading:love:
Jana Jablonická-Zezulová, Eugen Korda
Project guarantors and coordinators: Róbert Pakan, Andrej Kuruc, Peter Hanzli, Marie Janoušková
Authors of expert materials and historical research: Jan Seidl, Judit Takács, Jana Jablonická-Zezulová
Art direction: Eugen Korda
Production and management: Nikola Tokárová, Róbert Pakan
Author of videos: Boris Adamčík
Production Nová Cvernovka: Boris Meluš, Peter Liška
…………………
Exhibition was financed by:
Europe for Citizens Fund of Programme, Visegrad Fund,
Fund supporting arts, Ministry of Justice Slovak Republic, The Bratislava self-governing region and Bratislava City Foundation
Foreign Partners of the project: Háttér Society, Post Bellum o.p.s., Regional Info Center (RIC), Equal Rights Association for Western Balkans a Turkey
Other partners: Nová Cvernovka, magazine QYS

Podrobnosti

Dátum:
10. septembra 2020
Čas:
19:00 - 21:30
Webstránka:
https://www.facebook.com/events/311722786709850

Pridaj komentár

Užívatelia

Vieš o super LGBT akcii?

    Newsletter

    Nezmeškaj žiadne novinky a súťaže!

    Najbližšie LGBT akcie

    Nie sú žiadne nadchádzajúce udalosti v tomto momente. Zobraziť všetky LGBT akcie

    Sledujte nás